ceník

[EN] scroll below

Cena závisí na velikosti atelieru nebo skladu (25 m² až 50 m² a více) a také na délce pronájmu.

Způsob využívání prostor nájemci je individuální, proto nestanovujeme na začátek fixní cenu za pronájem. Domluvte si tedy prohlídku svého atelieru či skladu ještě dnes.

Věříme, že se Vám prostor bude natolik líbit, že najdeme společně akceptovatelnou cenu.

Industriální prostor se nachází v centru Brna.

 

///

 

Price depends on size of the rental space or the storage (25 m² až 50 m² and more) and also on the lenght-time of the rental.

The way the tenant uses the space is individual, so we do not set a fixed rental price at the beginning. So arrange an appointment and tour of your studio or storage now. 

We believe that you will love the space so much so we will find a mutually acceptable price.

The industrial space is located in the center of Brno.